Attester

Attest priser – vejledende (alle priser er inkl. moms)

Attest type
Kørekortsattest under 75 år                                                                   500 kr.
kørekortattest  over 75 år                                                                      600 kr.
Uarbejdsdygtighedsattest. Hvis i forbindelse med sygesikringsydelse 110 kr.
Fritagelses sikkerhedssele/styrthjelms attest 187,50 kr.
Adoptionsansøgning 750 kr
Udtalelse til adoptionsnævn om barn 187,50 kr
Medicinansøgning – enkelttilskud 250 kr
Attest vedr afbestilling af rejse 530 kr
Attestation vedr skoleophold USA 625 kr
Ansøgning om forhåndstilsagn Europæisk rejseforsikring 250 kr
Frihåndsattester – afhængig af størrelse og tidsforbrug 250 til 750 kr