Fremmøde

Man bedes venligst møde  5-10 minutter før aftalt tid.
Ved kørekortsattest 15 minutter før –  til udfyldelse af blanket forside

Ved for sent fremmøde ser vi os berettiget til at aflyse tiden

Husk at medbringe sygesikringsbeviset

Ankomstterminalen er placeret i forgangen. Her skal sygesikringsbeviset skannes af kortlæseren. Følg herefter anvisningerne på skærmen.
Kortindlæsningen fungerer dels som elektronik regningsunderskrift dels som markering i EDB systemet  at man er ankommet.

Ved konsultation ved lægerne bedes man herefter sætte sig ned foran lægens dør på behandlergangen.
Ved konsultation ved sygeplejerskerne eller akuttider bedes man afvente i venteværelset